kernramp van 1986. Technologisch werden er grote offers gebracht om erger te voorkomen, communicatief was het alvast een ramp!

" />
Laden ...

Crisiscommunicatie: lessen uit 'Chernobyl' van HBO

Game of Thrones lijkt van zijn troon gestoten! De nieuwste topserie van HBO gaat niet langer over oorlog in een mythisch koninkrijk, het gevaar komt deze keer uit een dichtere en realistischere hoek. De serie 'Chernobyl' gaat over de nadagen van de kernramp van 1986. Technologisch werden er grote offers gebracht om erger te voorkomen, communicatief was het alvast een ramp!

1. Luister naar de experts

Enkele dagen na de ramp beslist het Centraal Comité (ministerraad van Soviet Unie) dat de situatie onder controle was. Nucleair wetenschapper Legasov wees op basis van rapporten aan dat de situatie veel ernstiger was dan gedacht. Zijn argumenten werden van tafel geveegd omdat deze tegenstrijdig waren met de verklaringen van hoge ambtenaren, die geen kennis hadden van kernenergie & fysica.

Heeft uw bedrijf te maken met een crisis waar u zelf onvoldoende kennis van heeft? Zoek niet langer op wikipedia naar antwoorden maar contacteer een onafhankelijke expert en luister naar hun advies. Heeft u toch bedenkingen bij de conclusies? Dan kunt u nog steeds vragen naar een 'tweede opinie' van een andere expert.

2. Wees voorbereid

Toen de reactor ontplofte was de reguliere brandweer; zonder enige beschermende kledij, als eerste ter plaatse. In de stad Tsjernobyl verzamelden burgers zich buiten om de brand te aanschouwen. Slechts enkele dagen daarna werd de bevolking geëvacueerd en kregen de hulpdiensten gepaste bescherming. Velen kwamen later om door de hoge straling die zij hadden binnengekregen.

Een crisis kondigt zich nooit aan maar het loont om voorbereid te zijn. Maak een risico-analyse en stel op basis hiervan een plan op. 

  • Hoe communiceert u een ontslag?
  • Wat doet u bij een grootschalige productiefout?
  • Wat als één van uw leveranciers niet meer kan leveren?  

Stel uzelf deze vragen en bereid een gepast planning voor!

3. Voorkomen is beter dan genezen

36 uur na de ontploffing besloot men de bevolking in een straal van 30 km te evacueren. De hele evacuatie zou bijna twee weken duren. De inwoners van de omliggende regio dachten dat de ontruiming tijdelijk was. Hierdoor werden veel persoonlijke bezittingen achtergelaten. Voor veel mensen kwam deze evacuatie te laat en stierven in de komende jaren aan de gevolgen van straling.

De maatregelen die u neemt moeten in verhouding staan tot de (mogelijke) gevolgen. Durf een stap verder te gaan dan nodig lijkt, op het moment zelf zal men u vervloeken, achteraf zal men u dankbaar zijn.

Delhaize moest in 2018 babyvoeding terugroepen. Er was geen direct gevaar maar om erger te voorkomen, werd beslist deze uit de handel te nemen.

4. Communiceer!

Enkele dagen na de ramp wezen metingen in Nederland, Duitsland en Zweden uit dat er verhoogde radioactiviteit in de lucht aanwezig was. Pas op 29 april, drie dagen na het incident, kwam er een verklaring van de Soviet-Unie dat er zich inderdaad een kernramp had voorgedaan.

Ga de dialoog aan met de betrokkenen! Als u niet communiceert, draagt u niet bij tot de dialoog en verhoogt u de kans tot speculeren en roddels. 

Houd ook rekening met de betrokken partijen, wie u als eerste contacteert en hoe u deze contacteert. Gaat het om een persoonlijke kwesite (plots overlijden, werkongeval of ontslag)? Dan licht u best eerst de familie en nabestaanden in.

5. Één aanspreekpunt

Het duurde tot twee weken na de ramp voordat Michail Gorbatsjov; leider van de Sovjet-Unie, de bevolking toesprak via de nationale televisie. Volgens hem waren er 9 doden te betreuren (het waren er inmiddels al 30) en hij bekritiseerde de houding van de Westerse pers voor het verspreiden van leugens en twijfel.

Naarmate de ernst van de situatie, beslist u wie het woord voert. Normaal gezien gebeurt dit door de pers-/communicatie-verantwoordelijke. Bij grotere crisissen of rampen is het beter dat de directeur of CEO het woord neemt. Zorg altijd dat de woordvoerder voldoende kennis en informatie heeft of dat hij/zij zich laat bijstaan door iemand met voldoende kennis.

Keer terug naar
de collectie blogs