Sociale Media

Vandaag de dag is sociale media niet meer uit het (online) leven te denken, in deze tijd hét medium om gezien te worden als bedrijf.

  • Relevante profielen: 
    We kiezen de sociale media die passen bij uw bedrijf om uw doelgroep het best te bereiken.
  • Inhoudelijke verhalen: 
    We werken voor u de relevante verhalen uit en posten deze op gepaste tijd.
  • Sociale media training: 
    Kan u niet wachten om zelfs als bedrijf actief te zijn op sociale media? Wij geven u de juiste tips & tricks om aan de slag te gaan. Wij bieden advies op het vlak van sociale media zodat u de do's and dont's snel zelf onder knie hebt.
webdesign

Social media is not about the exploitation of technology but service to community -Simon Mainwaring-


Disclaimer

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ComM.Rade is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij ComM.Rade.

Contact Details

Telefoon:+32 473 35 85 81 | +32 486 96 04 56
Email: info@commrade.be
Website: www.commrade.be

Onze maatschappelijke zetel vind je op:
Maastrichtersteenweg 77
3770 Riemst,
België