Reclame & Promoties


Het doel van onze reclame- of promotiecampagnes is een dienst, product of bedrijf in the picture zetten. We gebruike klassieke methodes zoals de huis-aan-huis folder, de moderne zaken zoals adverteren via Google of Facebook, we zijn ook niet vies van 'out of the box' denken. Iedere campagne wordt op maat uitgewerkt maar de grote lijnen gaan als volgt: 

  1. Planning
  2. Uitwerking
  3. Uitvoering
  4. Evaluatie
COMM.RADE - reclame voor uw product/dienst | Riemst


Stap 1: PlanningCOMM.RADE - reclame voor uw product/dienst | Riemst

Doelstellingen

Wat wilt het bedrijf bereiken? Gaat het om de promotie van een product/dienst, stijging verkoop of een attitudewijziging? De campagne begint bij het doel.


COMM.RADE - reclame voor uw product/dienst | Riemst

Doelgroep

Wie is de doelgroep? Zijn het gezinnen, kinderen of 65+'ers? Misschien mensen die houden rock-muziek. Deze doelgroep wordt afgebakend.


COMM.RADE - reclame voor uw product/dienst | Riemst

Budget

Hoeveel middelen heeft het bedrijf ter beschikking? Is het budget zeer strikt, beschikken zij over een netwerk? We benutten het buget optimaal.


COMM.RADE - reclame voor uw product/dienst | Riemst

Media

Welke media wordt gebruikt? Gaan we flyeren bij alle inwoners van een gebied of publiceren we filmpjes op Youtube? We selecteren de juiste media.


COMM.RADE - reclame voor uw product/dienst | Riemst

Stap 2: UitwerkingCOMM.RADE - reclame voor uw product/dienst | Riemst

Design

Het visuele ascpect wordt uitgewerkt door onze Chief Creative. Afhankelijk van de campagne wordt de huisstijl ook betrokken. De ontwerpen worden eerst door de klant goedgekeurd.


COMM.RADE - reclame voor uw product/dienst | Riemst

Inhoud

Tekst en inhoud worden verzorgd door onze Chief Content. Bij goedkeuring worden deze gebruikt voor publicatie/druk/etc.


COMM.RADE - reclame voor uw product/dienst | Riemst

Bijsturing

In deze fase kunnen we nog kleine wijzigingen aanbrengen. Aanpassingen in het budget, extra afzetgebied, etc.


COMM.RADE - reclame voor uw product/dienst | Riemst

Stap 3: UitvoeringCOMM.RADE - reclame voor uw product/dienst | Riemst

Publicatie

Zowel offline en online worden de artikels, nieuwsbrieven, blogs & videos's gepubliceerd op de vooraf bepaalde tijdstippen.


COMM.RADE - reclame voor uw product/dienst | Riemst

Distributie

Print en/of promotie-materiaal wordt geleverd op de juiste locatie. Ook digitale verdeling is mogelijk.


COMM.RADE - reclame voor uw product/dienst | Riemst

Pers

Met de juiste technieken trekken we de aandacht van de pers. Dit kan via persconferenties of persberichten.


COMM.RADE - reclame voor uw product/dienst | Riemst

Follow-up

Het proces wordt van dichtbij opgevolgd. Zijn er problemen? Dan worden deze opgelost.


COMM.RADE - reclame voor uw product/dienst | Riemst

Stap 4: Evaluatie


COMM.RADE - reclame voor uw product/dienst | Riemst

Rapportering

Achteraf krijgt u een overzicht van alle cijfers, behaalde doelstellingen & respons van de doelgroep.


COMM.RADE - reclame voor uw product/dienst | Riemst

Target

Zijn de doelstellingen behaald? Hebben we de verwachtingen overstegen?


COMM.RADE - reclame voor uw product/dienst | Riemst

Conclusie

We sturen bij om toekomstige campagnes nog beter uit te voeren.


Een eigen promotie- of reclamecampagne

Wil je snel starten met je eigen campagneContacteer dan Roel en Florian van COMM.RADE voor een eerste vrijblijvend gesprek en kennismaking.

Sociale Media

Facebook: @ComM.RadeRiemst
Instagram: @comm.rade
LinkedIn: COMM.RADE

Disclaimer

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van COMM.RADE is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij ComM.Rade.

Lees hier onze Cookie- & Privacyverklaring