Reclame & PromotiesHet doel van onze reclame- of promotiecampagnes is een dienst, product of bedrijf in the picture zetten. We gebruike klassieke methodes zoals de huis-aan-huis folder, de moderne zaken zoals adverteren via Google of Facebook, we zijn ook niet vies van 'out of the box' denken. Iedere campagne wordt op maat uitgewerkt maar de grote lijnen gaan als volgt: 

  1. Planning
  2. Uitwerking
  3. Uitvoering
  4. Evaluatie
Reclame


Stap 1: PlanningReclame

Doelstellingen


Wat wilt het bedrijf bereiken? Gaat het om de promotie van een product/dienst, stijging verkoop of een attitudewijziging? De campagne begint bij het doel.


Reclame

Doelgroep


Wie is de doelgroep? Zijn het gezinnen, kinderen of 65+'ers? Misschien mensen die houden rock-muziek. Deze doelgroep wordt afgebakend.


Reclame

Budget


Hoeveel middelen heeft het bedrijf ter beschikking? Is het budget zeer strikt, beschikken zij over een netwerk? We benutten het buget optimaal.


Reclame

Media


Welke media wordt gebruikt? Gaan we flyeren bij alle inwoners van een gebied of publiceren we filmpjes op Youtube? We selecteren de juiste media.


Reclame

Stap 2: UitwerkingReclame

Design


Het visuele ascpect wordt uitgewerkt door onze Chief Creative. Afhankelijk van de campagne wordt de huisstijl ook betrokken. De ontwerpen worden eerst door de klant goedgekeurd.


Reclame

Inhoud


Tekst en inhoud worden verzorgd door onze Chief Content. Bij goedkeuring worden deze gebruikt voor publicatie/druk/etc.


Reclame

Bijsturing


In deze fase kunnen we nog kleine wijzigingen aanbrengen. Aanpassingen in het budget, extra afzetgebied, etc.


Reclame

Stap 3: UitvoeringReclame

Publicatie


Zowel offline en online worden de artikels, nieuwsbrieven, blogs & videos's gepubliceerd op de vooraf bepaalde tijdstippen.


Reclame

Distributie


Print en/of promotie-materiaal wordt geleverd op de juiste locatie. Ook digitale verdeling is mogelijk.


Reclame

Pers


Met de juiste technieken trekken we de aandacht van de pers. Dit kan via persconferenties of persberichten.


Reclame

Follow-up


Het proces wordt van dichtbij opgevolgd. Zijn er problemen? Dan worden deze opgelost.


Reclame

Stap 4: Evaluatie


Reclame

Rapportering


Achteraf krijgt u een overzicht van alle cijfers, behaalde doelstellingen & respons van de doelgroep.


Reclame

Target


Zijn de doelstellingen behaald? Hebben we de verwachtingen overstegen?


Reclame

Conclusie


We sturen bij om toekomstige campagnes nog beter uit te voeren.Een eigen promotie- of reclamecampagne


Wil je snel starten met je eigen campagneContacteer dan Roel en Florian van COMM.RADE voor een eerste vrijblijvend gesprek en kennismaking.


Icons made by Pixel perfect from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY

Disclaimer

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ComM.Rade is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij ComM.Rade.

Lees hier onze Privacy Policy

Contact Details

Telefoon:+32 473 35 85 81 | +32 486 96 04 56
Email: info@commrade.be
Website: www.commrade.be

Onze maatschappelijke zetel vind je op:
Maastrichtersteenweg 77
3770 Riemst,
Belgiƫ