Branding

U droomt ervan, een logo dat alles waar u en bedrijf voor staat in één beeld laat zien en die slogan eronder die klanten doet smelten voor uw bedrijf. We helpen u om uw droom van een eigen unieke huisstijl tot werkelijkheid te maken.

  • Logo en slogan:
    Samen ontwerpen we een logo en een slogan die uw bedrijf en al zijn activiteiten in één oogopslag samenvat.
  • Huisstijl:
    We stellen de regels op in een overzichtelijk handboek. Al uw communicatie verloopt volledig uniform en (potentiële) klanten zullen u sneller opmerken.
  • Promotiemateriaal: 
    Banners voor mee te geven aan verenigingen die u sponsort of uw eigen standje op een beurs. Wij helpen u om van deze droom een werkelijkheid te maken.
webdesign

You're brand is what other people say about you when you're not in the room
Jeff Bezos


Disclaimer

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ComM.Rade is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij ComM.Rade.

Contact Details

Telefoon:+32 473 35 85 81 | +32 486 96 04 56
Email: info@commrade.be
Website: www.commrade.be

Onze maatschappelijke zetel vind je op:
Maastrichtersteenweg 77
3770 Riemst,
België